I Раздел "Народно пеене”
1. Категория "Индивидуални изпълнители”
Присъдени четири първи места:
I-во място Калина Андреева – Вокално студио "Нуша” гр. София
I-во място Йоана Андреева – Вокално студио "Нуша” гр. София
I-во място Косара Иванова – Вокално студио "Нуша” гр. София
I-во място Виктория Ризов – Вокално студио "Нуша” гр. София

Присъдени две втори места:
II-ро място Ивелина Андреева – с. Глогово, общ. Тетевен
II-ро място Михаела Зарева – МШ "Хармония” гр. Перник

2. Категория "Камерни състави и групи”
Присъдени две първи места:
I-во място Представителен хор "Нуша” и Малък хор "Нуша” гр. София
I-во място Дует Андрееви – Ивелина и Тоника Андрееви – с. Глогово

II-ро място Дует Мария и Деница Станкови – НЧ "Светлина” с. Хотница

II Раздел "Народни инструменти”
1. Категория "Индивидуални изпълнители”
Присъдени три първи места:
I-во място Даринка Кюлева – гъдулка – НЧ "Николай Хайтов1936” гр. София
I-во място Милен Станоев – гъдулка – НЧ "Николай Хайтов1936” гр. София
I-во място Асен Станоев – гъдулка – НЧ "Николай Хайтов1936” гр. София

Присъдени две втори места:
II-ро място Йоан Колев – НЧ "Николай Хайтов1936” гр. София
II-ро място Тоника Андреева – с. Глогово

2. Категория "Камерни състави и групи”
I-во място ДИГ "Шопчета-Бобчета” – НЧ "Николай Хайтов1936” гр. София
III-то място Народен оркестър "Развитие” – гр. Стражица

III Раздел "Народни танци”
Присъдени две първи места:

I-во място Танцов ансамбъл "Кремиковци” – НЧ "Светлина” - Кремиковци
I-во място Танцов ансамбъл "Балканска младост” – гр. Етрополе

III-то място Група за народни танци "Самодейци” – НЧ "Светлина 1896” с. Гара Бов,

IV Раздел "Народни танци
Категория "Обичаи и обреди”
I-во място НЧ "Васил Левски” с. Войнягово – "Кукери”

II-ро място ГАФ "Хотнишките баби” – НЧ "Светлина” с. Хотница

Жури:
1. проф. Румяна Цинцарска
2. Кирил Апостолов
3. Марек Дяков